Stap 5. Solliciteren

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is cruciaal. Probeer vooraf zoveel mogelijk informatie in te winnen over het bedrijf. Je kan dit doen via je netwerk én via research op het internet. Probeer je een goed beeld te vormen over de activiteiten, hun plaats in de markt, ga na of ze recent in het nieuws geweest zijn én probeer vooral een goed zicht te krijgen op de bedrijfscultuur.

Eens je het bedrijf gescreend hebt, probeer je ook te weten te komen wie de persoon is die je gaat interviewen: iemand van HR? Een manager? Zoek hem/haar zeker eens op via Linkedin en als je iemand kent die de persoon in kwestie kent, graag dan zeker wat voor iemand hij/zij is.

Een goede voorbereiding is de sleutel naar een succesvolle sollicitatie

Het gesprek

Vooraleer je aan het gesprek begint, ben je eigenlijk al bezig met je sollicitatie. Wees je ervan bewust dat je al een eerste indruk nalaat nog voor je de interviewer ziet: ook de manier waarop je je aanmeldt (kom op tijd maar ook geen half uur te vroeg) en waarop je de secretaresse aanspreekt, geven het bedrijf al een beeld van wie je bent. De eerste indruk die je nalaat, is erg belangrijk en is altijd een combinatie van kledij, gedrag en lichaamstaal.

Aan welke interviewvragen kan je je verwachten?

 •  Vertel eens iets over jezelf.
 •  Vertel eens iets over jezelf.
 • Welke zijn je sterke punten?
 • Welke zijn je zwakke punten?
 • Hoe ga je om met stress?
 • Beschrijf eens een moeilijk(e) situatie /project en hoe je dat aangepakt hebt
 • Als je morgen hier mag starten in deze job hoe ga je dat aanpakken?
 • Waarom moeten we jou aanwerven?
 • Welke zijn je carrièredoelstellingen op middellange en lange termijn?
 • Hoe meet je voor jezelf succes?
 • Wat verwacht je van je eerste job?
 • Heb je nog andere sollicitaties lopen?

Vergeet niet dat een sollicitatiegesprek ook tweerichtingsverkeer is. Jij mag dus zeker ook vragen stellen aan de interviewer. Zo zet je je nieuwsgierigheid in de verf en toon je aan dat je voorbereid bent. Denk dus op voorhand na over welke vragen je gaat stellen. Je sluit het gesprek ook best af met de vraag welke de volgende stappen in de procedure zijn en hoe de interviewer tegenover jouw kandidatuur staat.

Sluit af met een stevige handdruk en hou er rekening mee dat men jou nog kan zien nadat je het bedrijf verlaten hebt (steek bijvoorbeeld niet meteen aan de deur een sigaret op). Hou ook rekening met de non-verbale communicatie (houding, oogcontact enz.), zowel met wat jij zelf uitstraalt maar ook met die van de interviewer. Zie je bijvoorbeeld dat hij/zij wat verveeld achteroverleunt, dan ga je misschien iets teveel in detail.

Je ziet het al, dit zijn vragen waar je best op voorhand heel goed over nadenkt zodat je vlot kan antwoorden, niet met je mond vol tanden staat én een zelfzekere indruk nalaat.

Bron: myShortlist