Ekowiki

Item toevoegen
Laatst bewerkt op 9 februari 2020 om 08:15

Eerste master EW

Plichtvakken
 • Advanced Econometrics
 • Advanced Macroeconomics I
 • Advanced Microeconomics I
 • Econometric Methods and Models
 • Economische aspecten van de mededinging
 • Macroeconomics
 • Microeconomics

 

Keuzegedeelte

Keuzegroep 1: Algemene economie

 • Economic Aspects of European Integration
 • Environmental and Transportation Economics
 • Global Value Chains
 • Health Economics
 • Incentives and Behavior
 • Network Industries and the Digital Economy
 • Welfare Economics
 • Welfare, Inequality and Poverty

Keuzegroep 2: Financiële economie

 • Asset Prices: Basic Models and Tests
 • Credit and Banking
 • Economics of Financial Intermediation
 • International Business Finance
 • Macro-Finance
 • Security Pricing and Portfolio Selection
 • Trading and Exchanges

Keuzegroep 3: Economisch onderzoek

 • Advanced Applied Econometrics
 • Advanced Development Economics
 • Advanced International Trade Theory
 • Advanced Labour Economics
 • Advanced Macroeconomics II
 • Advanced Microeconomics II
 • Advanced Public Economics
 • Dynamic Methods

Keuzegroep 4: onderwijs

 • Education Economics
 • Groeien in leraarschap: perspectieven en dilemma’s
 • Groepsdynamiek in schoolverband
 • Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 1
 • Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 2
 • Vakdidactiek economie
 • Vakdidactische toepassingen in economie

Keuzegroep 6: Vrije keuze uit andere opleidingen

 • Arbeidsrecht en onderneming
 • Bedrijfsethiek
 • Belasting over toegevoegde waarde, m.i.v. discussiecolleges
 • Boekhoud- en jaarrekeningenrecht
 • Deontologie van accountancy en revisoraat
 • Genderstudies
 • Lessen voor de 21ste eeuw
 • Management van personeelsstromen
 • Organisatieontwerp
 • Sociaal verantwoord ondernemen
 • Spiritualiteit, leiderschap en professionele integriteit
 • Survey-onderzoek en opiniepeilingen
 • Vennootschapsbelasting, m.i.v. discussiecolleges

Overgangsmaatregelen

 • Concretisering van thema’s uit de vakdidactiek economie
 • Leren en onderwijzen
 • Onderwijs, opvoeding en samenleving
 • Peerteaching
 • Praktijkoriëntatie: leraar gedrags- en maatschappijwetenschappen als innovator en onderzoeker
 • Vakdidactiek economie