Ekowiki

Item toevoegen
Laatst bewerkt op 9 februari 2020 om 08:15

Eerste master TEW

Plichtvakken
 • Strategisch management

 

Major-vakken

Major: International business, strategie en innovatie

 • Competitive Analysis and Strategy
 • Economics of Global Innovation
 • Innovation Management and Strategy
 • International Business Strategy
 • International Management
 • Political Business Strategy

Major: Entrepreneurship

 • Entrepreneurial Finance
 • Entrepreneurship and New Business Development
 • Intrapreneurship
 • Organising for Entrepreneurship
 • Strategic IP Management
 • The Foundations of Entrepreneurship

Major: Accountancy en financieel management

 • Auditing
 • Financial Statement Analysis and Security Valuation
 • International Accounting
 • International Business Finance
 • Management controle en kostenbeheersing / Management Control and Cost Management
 • Strategisch financieel management / Strategic Financial Management

Major: Marketing

 • Brand Management
 • Digital Marketing
 • Global, B2B and Service Marketing
 • Marketing Strategy Modelling
 • Social Marketing

Major: Personeel en organisatie

 • Arbeidsrecht en onderneming
 • Management van personeelsstromen
 • Organisatieontwerp
 • Sociaal verantwoord ondernemen

 

Minor-vakken

Minor: Accountancy en financieel management

 • Auditing
 • Boekhoud- en jaarrekeningenrecht
 • Business Finance
 • Credit and Banking
 • Deontologie van accountancy en revisoraat
 • Economics of Financial Intermediation
 • Enterprise Risk Management
 • Financial Statement Analysis and Security Valuation
 • International Accounting
 • International Auditing Standards
 • International Business Finance
 • Introduction to Auditing and International Auditing Standards
 • Macro-Finance
 • Management controle en kostenbeheersing
 • Praktijkcollege accounting
 • Reporting for Banks
 • Reporting for Insurance Companies
 • Risk Management in Financial Institutions
 • Security Pricing and Portfolio Selection
 • Sociale wetgeving
 • Strategisch financieel management
 • Trading and Exchanges
 • Vennootschapsrecht, m.i.v. discussiecolleges

Minor: Strategie en innovatie

 • Applied Game Theory and Economics of Information
 • Competitive Analysis and Strategy
 • Economics of Global Innovation
 • Innovation Management and Strategy
 • Intrapreneurship
 • Political Business Strategy
 • Strategic IP Management

Minor: Entrepreneurship

 • Entrepreneurial Finance
 • Entrepreneurship and New Business Development
 • Intrapreneurship
 • Organising for Entrepreneurship
 • Strategic IP Management
 • The Foundations of Entrepreneurship

Minor: Marketing

 • Brand Management
 • Digital Marketing
 • Global, B2B and Service Marketing
 • Marketing Strategy Modelling
 • Social Marketing

Minor: Personeel en organisatie

 • Arbeidsrecht en onderneming
 • Management van personeelsstromen
 • Organisatieontwerp
 • Organizing in an International Context
 • Performance Management
 • Sociaal verantwoord ondernemen

Minor: Productie en logistiek

 • Operations Strategy in Manufacturing and Services
 • Organisatie van het productieproces
 • Project Management and Scheduling
 • Seminar Operations Management
 • Simulation Theory and Applications
 • Supply Chain Management

Minor: Informatica voor bedrijfseconomen

 • Business analyse
 • Human-Computer Interaction
 • Knowledge Management and Business Intelligence
 • Principles of Database Management
 • Requirements engineering

Minor: International Business

 • Global, B2B and Service Marketing
 • International Business Strategy
 • International Management
 • Managerial Aspects of European Integration
 • Organizing in an International Context

Minor: Business Research

 • Applied Game Theory and Economics of Information
 • Advanced Econometrics
 • Multivariate Statistics
 • Optimization: Special Topics
 • Statistical Modelling

Minor: Economie

 • Economic Aspects of European Integration
 • Economische aspecten van de mededinging
 • Incentives and Behavior
 • Macro-Finance
 • Welfare, Inequality and Poverty

Minor: Onderwijs

 • Begeleiding van keuzeprocessen in studie en loopbaan
 • Burgerschapsvorming
 • Doelgerichte communicatie en taakgericht werken met groepen in het onderwijs
 • Education Economics
 • Filosofie van de opvoeding en het onderwijs
 • Filosofisch gesprek met kinderen en jongeren
 • Groeien in leraarschap: perspectieven en dilemma’s
 • Groepsdynamiek in schoolverband
 • Jeugdcriminologie en jeugd(beschermings)recht
 • Jongeren, onderwijs en kwetsbaarheid: service-learning binnen de educatieve master
 • Leer- en gedragsmoeilijkheden op school
 • Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 1
 • Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 2
 • Motivatiepsychologie
 • Onderwijsrecht
 • Onderwijssociologie
 • Psychologie van de adolescentie en de jongvolwassenheid
 • Sociale en culturele pedagogiek
 • Theologie, religie en onderwijs
 • Vakdidactiek economie
 • Vakdidactische toepassingen in economie

 

Vrije keuze
 • Bedrijfsethiek
 • Cases in innovatiemanagement
 • Chinese Language, Culture and Business
 • Duits II: algemeen economisch Duits
 • Econometric Methods and Models
 • Genderstudies
 • Lessen voor de 21ste eeuw
 • Spaans II
 • Spiritualiteit, leiderschap en professionele integriteit