Ekowiki

Item toevoegen
Laatst bewerkt op 29 maart 2020 om 14:02

Eerste master TEW

Plichtvakken
 • Strategisch management

 

Major-vakken

Major: International business, strategie en innovatie

 • Competitive Analysis and Strategy
 • Economics of Global Innovation
 • Innovation Management and Strategy
 • International Business Strategy
 • International Management
 • Political Business Strategy

Major: Entrepreneurship

 • Entrepreneurial Finance
 • Entrepreneurship and New Business Development
 • Intrapreneurship
 • Organising for Entrepreneurship
 • Strategic IP Management
 • The Foundations of Entrepreneurship

Major: Accountancy en financieel management

Major: Marketing

 • Brand Management
 • Digital Marketing
 • Global, B2B and Service Marketing
 • Marketing Strategy Modelling
 • Social Marketing

Major: Personeel en organisatie

 • Arbeidsrecht en onderneming
 • Management van personeelsstromen
 • Organisatieontwerp
 • Sociaal verantwoord ondernemen

 

Minor-vakken

Minor: Accountancy en financieel management

Minor: Strategie en innovatie

Minor: Entrepreneurship

 • Entrepreneurial Finance
 • Entrepreneurship and New Business Development
 • Intrapreneurship
 • Organising for Entrepreneurship
 • Strategic IP Management
 • The Foundations of Entrepreneurship

Minor: Marketing

 • Brand Management
 • Digital Marketing
 • Global, B2B and Service Marketing
 • Marketing Strategy Modelling
 • Social Marketing

Minor: Personeel en organisatie

 • Arbeidsrecht en onderneming
 • Management van personeelsstromen
 • Organisatieontwerp
 • Organizing in an International Context
 • Performance Management
 • Sociaal verantwoord ondernemen

Minor: Productie en logistiek

Minor: Informatica voor bedrijfseconomen

Minor: International Business

 • Global, B2B and Service Marketing
 • International Business Strategy
 • International Management
 • Managerial Aspects of European Integration
 • Organizing in an International Context

Minor: Business Research

Minor: Economie

 • Economic Aspects of European Integration
 • Economische aspecten van de mededinging
 • Incentives and Behavior
 • Macro-Finance
 • Welfare, Inequality and Poverty

Minor: Onderwijs

 • Begeleiding van keuzeprocessen in studie en loopbaan
 • Burgerschapsvorming
 • Doelgerichte communicatie en taakgericht werken met groepen in het onderwijs
 • Education Economics
 • Filosofie van de opvoeding en het onderwijs
 • Filosofisch gesprek met kinderen en jongeren
 • Groeien in leraarschap: perspectieven en dilemma’s
 • Groepsdynamiek in schoolverband
 • Jeugdcriminologie en jeugd(beschermings)recht
 • Jongeren, onderwijs en kwetsbaarheid: service-learning binnen de educatieve master
 • Leer- en gedragsmoeilijkheden op school
 • Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 1
 • Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 2
 • Motivatiepsychologie
 • Onderwijsrecht
 • Onderwijssociologie
 • Psychologie van de adolescentie en de jongvolwassenheid
 • Sociale en culturele pedagogiek
 • Theologie, religie en onderwijs
 • Vakdidactiek economie
 • Vakdidactische toepassingen in economie

 

Vrije keuze
 • Bedrijfsethiek
 • Cases in innovatiemanagement
 • Chinese Language, Culture and Business
 • Duits II: algemeen economisch Duits
 • Econometric Methods and Models
 • Genderstudies
 • Lessen voor de 21ste eeuw
 • Spaans II
 • Spiritualiteit, leiderschap en professionele integriteit