Hoe werkt vertegenwoordiging?

Vertegenwoordiging is de core business van Ekonomika Onderwijs. Onze taak als verkozen vertegenwoordigers van de FEB-studenten bestaat eruit om elke dag opnieuw de stem van al de studenten te zijn, op zowel facultair als universitair niveau. Dit gaat van vakgebonden issues tot grote dossiers die alle KU Leuven-studenten aangaan.

POC’s en FV’s

Allereerst zijn er de Permanente Onderwijs Commissies (POC’s) van de verschillende opleidingen (EW, TEW, HIR, HIRB …). Hier worden verschillende zaken besproken die specifiek gelinkt zijn aan de fases en majoren binnen de opleiding. Het is de ideale plek om problemen aan te kaarten bij de proffen en diensten van de FEB, of input te geven over de kwaliteit van het onderwijs. In die POC’s zetelen namens de studenten fasevertegenwoordigers (FV’s): zij vormen het aanspreekpunt in de aula voor problemen/vragen/input over onderwijs. Elke fase van elke richting heeft een fasevertegenwoordiger.

Heb je input voor de POC?
StEB in de Stura

Ook op universitair niveau streven wij ernaar om de stem van al de economiestudenten te zijn. Samen met de andere facultaire kringen van de andere 3 campussen, vormen we hier StEB. Op de Stura worden heel wat complexe dossiers behandeld zoals de mijlpaal, de invulling van activerend onderwijs, studiekosten, ijkingsproeven … StEB vormt de grootste fractie in de Studentenraad met een zesde van de stemmen in handen. 

Benieuwd naar onze standpunten?
Raden en besturen FEB

Ook op facultair niveau wordt de student vertegenwoordigd. Allereerst is er een plek voor de Vice-Praeses Onderwijs in het campusbestuur. Op dit bestuur worden alle zaken beslist die specifiek met onze Leuvense FEB-campus te maken hebben zoals de EBIB, specifieke studiebegeleiding … Ook in het faculteitsbestuur is er een zitje voor de voorzitter van StEB. Ekonomika Onderwijs zetelt ook in de campusraad en faculteitsraad. Dit orgaan is samengesteld uit alle proffen en personeelsleden van de campus, aangevuld met studenten. Hier worden de beleidsplannen officieel voorgesteld en kan er input geleverd worden. Daarnaast beslist de faculteitsraad over de bestuursleden van de FEB: wie mag er decaan worden?

Input of een vraag?

Zit je na het lezen van deze uitleg met vragen of ideeën over de werking van de studentenvertegenwoordiging aan de FEB?

Aarzel niet om via het formulier hiernaast contact met ons op te nemen!

  • Vul hier je contactgegevens in, we bezorgen je graag feedback over je bericht.