Studeren in coronatijden

Datum 27 maart 2020
Categorie Ekonomika

Begin deze week konden jullie input meegeven over de overschakeling naar digitaal onderwijs. We kregen massaal respons: meer dan 550 studenten vulden de bevraging in. Ondertussen hebben we die resultaten met de faculteit besproken en worden er heel wat aanpassingen doorgevoerd. Hieronder een overzicht van de resultaten en de impact die we hebben gehad!

Communicatie

Uit de resultaten kwam dat studenten zowel de universitaire communicatie als de communicatie van de individuele professoren redelijk positief vonden. Veel studenten weten echter niet waar ze de nodige informatie kunnen vinden, of terecht kunnen met vragen.

De meest recente info vind je op het studentenportaal. Als je met een vraag zit, kan je dat via deze form meegeven aan ons. Wij zorgen ervoor dat het bij de juiste personen terecht komt!

Digitaal les volgen

Bij eerstejaars vroegen we expliciet naar de ervaring met online hoor- en werkcolleges. Daarbij viel duidelijk op dat de werkcolleges toch een stuk zwaarder vallen. Ondertussen werden reeds aanpassingen doorgevoerd aan de werkvorm van de werkcolleges! Alle feedback blijft ook zeker welkom, rechtstreeks bij de studiebegeleiders of via deze link.

Er kwam ook heel wat feedback over specifieke vakken, zowel positieve als negatieve punten. We spelen al die input door naar de faculteit en volgen dit nauw op. Een kleine shoutout naar prof. Robert Boute is toch op zijn plaats: meer dan 50 studenten gaven aan zijn inspanningen en online lessen erg te appreciëren!

We wilden ook weten of studenten meer of minder bezig zijn met hun studies in deze periode. Wat blijkt: voornamelijk eerstejaars zijn een stuk minder bezig met hun studies, maar ook bij ouderejaars is er nog een significant aantal studenten minder aan het werk. We kunnen er enkel op hameren: blijf verder werken zoals je dat in andere tijden zou doen, het semester gaat door en de examens gaan nog steeds door in juni …

FAQ

Er kwamen ook heel wat vragen en suggesties binnen. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste vragen die binnenkwamen, met waar mogelijk een antwoord:

  • De universiteit en faculteit garanderen dat iedereen die dit jaar zou afstuderen, dat nu ook zal kunnen doen. De exacte modaliteiten van bv. een thesisverdediging zullen mogelijks anders zijn dan in normale periodes, maar een evaluatie van de thesis wordt gegarandeerd.

  • De examens blijven gepland in juni. De examenperiode wordt uitgebreid met één week (tot 4 juli), en ook op zaterdag en zondag zullen examens plaatsvinden. Dit om ervoor te zorgen dat social distancing gegarandeerd wordt, maar we toch de zomer kunnen vrijhouden. De komende maand worden alternatieve examenschema’s uitgewerkt, waarbij wij als vertegenwoordigers betrokken zullen worden.

  • Ook hier geldt: de universiteit en faculteit proberen zo snel mogelijk uitsluitsel te geven en professoren zullen tijdig via Toledo communiceren. Voor de taalexamens in nog niks beslist, er was even onduidelijkheid onder studenten of de presentaties van Engels zouden doorgaan in juni, maar dat is dus nog niet bepaald.

  • Tot nader order gaan de uitwisselingen door. Het is onmogelijk nu al in te kunnen schatten hoe de situatie er tijdens en na de zomer zal uitzien. We vinden het wel belangrijk dat hier snel duidelijkheid rond komt, aangezien studenten kosten beginnen te maken. We kaarten dit aan op universitair niveau.

  • Dat mag, éénmalig. Voor een uitgebreid antwoord, zie deze pagina.

  • In tijden van overmacht, kunnen wijzigingen in ECTS-fiches gebeuren. Dit zal echter altijd in afstemming zijn met de studentenvertegenwoordigers. Voor een uitgebreid antwoord, zie deze pagina.

En wat nu?

Er werden een aantal zaken beslist, zowel bij de faculteit als bij ons, om maximaal studenten te helpen in deze periode:

  1. Er worden kernteams opgericht per opleiding. In deze teams zitten een aantal professoren, een stafmedewerker en een studentenvertegenwoordiger. Zij gaan voor elk vak in kaart brengen welke zaken gewijzigd zijn, hoe het online lesgeven verloopt en wat de pijnpunten zijn. Zo zorgen we ervoor dat na de paasvakantie alle vakken op punt staan en studenten haalbare deadlines krijgen.
  2. We pleiten voor een syllabus voor elk vak, die heel duidelijk aangeeft wat de leerinhouden zijn, welk cursusmateriaal en online materiaal beschikbaar is en hoe de studenten geëvalueerd worden. Dit zorgt voor structuur en duidelijkheid.
  3. Met de verschillende FEB-verenigingen hebben we een contactpunt opgezet voor studenten. Via dit formulier kan je al je vragen, bezorgdheden of feedback doorgeven. We staan in nauw contact met de faculteit en universiteit, en elke vraag die hier binnenkomt, zal behandeld worden. Aarzel dus zeker niet om al je vragen of feedback door te geven!

Bedankt voor de massale input. We zijn blij dat we hiermee ook een aantal zaken in werking hebben kunnen zetten. Bij verdere opmerkingen, vragen, problemen of ideeën, vul zeker het contactformulier in!

Ook interessant
Job fairs Ekonomika

Are you also struggling to find out what type of job you would like to do and which company suits you best? We try to help students solve these difficult...

Bekijk
In gesprek met Luc Sels

Vorige week vrijdag ontvingen we rector Sels op de algemene vergadering van de Studentenraad om in gesprek te gaan met de studentenvertegenwoordigers over het nieuwe Corona beleid aan de KU...

Bekijk
Ekonomika op 3!

26 oktober – het begin van de spannendste 24 uren van het jaar: de 24 urenloop! Iedereen vraagt zich af of het dit jaar eindelijk zo ver is: zullen we...

Bekijk