International Business Finance (SLIDES)

Sercu Piet

Dit zijn de slides voor het vak International Business Finance. De reader is ook beschikbaar op de site.