Updates

Het laatste nieuws van je vertegenwoordigers

Beslissingen

We geven een overzicht van de relevante beslissingen die recent genomen zijn door de POC’s, het Faculteitsbestuur … (Klik hier om te weten te komen hoe dit alles werkt!)

Standpunten

Over heel wat dossiers moeten we als vertegenwoordigers standpunten innemen. Hierbij stellen we het belang van de student voorop en vragen we maximaal jou mening.

Jouw mening telt!

Wil je ons iets meegeven over de standpunten en beslissingen die hier opgelijst staan? Vul dan zeker onderaan deze pagina het formulier in. We gaan graag aan de slag met jou input!

Universiteit

In de Studentenraad nemen we als StEB vaak standpunten in (meer lezen over StEB). Een recent voorbeeld:

 1. Op 31 juli verkoos de Algemene vergadering van de Studentenraad een nieuwe voorzitter. Pepijn Nollet werd unaniem verkozen. Vanuit Ekonomika en StEB wensen we hem veel succes en kijken we uit naar een goede samenwerking.
 2. Voor startende bachelor studenten gaat het systeem van de mijlpaal binnenkort van start. Dit systeem vervangt het oude CSE studievoortgangssysteem. Hierbij worden studenten maximaal gestimuleerd om zo snel mogelijk het eerste jaar te halen om de slaagkansen te verhogen of snel te heroriënteren.  Zo zal een student zijn eerstejaarsvakken binnen de 2 jaar moeten halen. Meer informatie over het mijlpaal systeem kan je hier terug vinden. Aarzel zeker niet om met vragen contact met ons op te nemen.

 

 

Vorige updates vind je onder ‘meer lezen’ hieronder.

 • Belangrijkste dossiers 

  1. In samenwerking met Stura werd de tuchtcommissie van de KU Leuven onder de loep genomen. Vanaf nu zullen er ook studenten in zetelen en is er ook de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de beroepscommissie. Dit is een zeer goed stap richting een rechtvaardigere tuchtwerking
Faculteit

Op facultair niveau zitten we in een aantal vergaderingen waar belangrijke beslissingen worden genomen (meer info). Een voorbeeld:

De aanpak voor het onderwijs in semester 1 werd recent afgeklopt. Zo wordt het on campus onderwijs terug de default en zijn alle studenten (met mondmasker) welkom in de aula op volle capaciteit. Alle veiligheidsmaatregelen worden hier in rekening genomen: ontsmetting, ventilatie etc. Het is dus veilig om terug te keren naar de campus.

De professoren worden gevraagd om voor elke les een opname en stream te voorzien zodat studenten uit risico groepen niet fysiek aanwezig moeten zijn. Dit is altijd afhankelijk van de uitrusting van het lokaal, de professor geeft aan het begin van de cursus aan wat de mogelijkheden een aanpak zijn voor het vak.

Met dit fijne nieuws willen we alle studenten een goede start in code groen wensen!

Vorige updates vind je onder ‘meer lezen’ hieronder.

 • Belangrijkste dossiers 

   

Opleiding

Ook aan de opleidingen wordt permanent gesleuteld. Via POC’s (Permanente Onderwijs Commissies, zie meer hier) gaan we continu in gesprek met de faculteit om de kwaliteit van een opleiding te verzekeren. Klik hieronder op je opleiding en ontdek de belangrijkste hervormingen.

  1. Tot eind 2019 werden de opleidingen TEW en EW samen besproken in een POC. Omdat deze opleidingen toch erg verschillen, zullen vanaf 2020 er zowel POC’s EW als POC’s TEW georganiseerd worden. Wij zijn fan!
  2. De bachelor opleiding EW wordt volledig onder de loop genomen en gekeken hoe deze verbeterd kan worden. Zo zal het vak programmeren toegevoegd worden in het eerste jaar, wordt er geschoven in mogelijke keuzevakken en meer. Sterke mening hierover? Laat ons zeker iets weten.
  1. Onder het nieuwe deliberatie systeem zal het mogelijks zijn om na het eerste jaar naadloos over te gaan van HIR naar HIR(B) en omgekeerd. Dit zonder verlies van de mijlpaal of tolerantie punten. Vanuit Ekonomika zijn we zeer tevreden met deze aanpassing!
  2. De evaluatie van het vak Architecture and Modelling of Management Information Systems zal volgende jaar anders zijn. Zo zal er gewerkt worden met een getrapt gesloten boek examen. Hierbij zullen je vervolg vragen enkel verbeterd worden als je bij het vorige deel voldoende vragen juist hebt beantwoord. Daarnaast wordt het groepswerk afgeschaft om dat dit niet langer werkbaar was voor de professor. Wij ijverde voor een vrijwillige taak met collectieve feedback om toch voldoende oefening te krijgen voor het examen.
  3. Het 3e jaar van de HIRB bachelor wordt dit jaar herbekeken. Zo zouden de vakken systeemsoftware en computernetwerken verdwijnen en zou er onder andere een projectvak ingericht worden. Binnenkort organiseren we hier over een bevraging bij de studenten.
  1. Tot nu toe werden de opleidingen TEW en EW in eenzelfde POC besproken. Vanaf 2020 is dit verleden tijd: de POC TEW en de POC EW zijn geboren. Wij zijn alvast fan: we kunnen dichter op de bal spelen, en jullie belangen beter vertegenwoordigen!
  2. De facultaire doelstelling om nog meer in te zetten op internationalisering van de opleidingen, werd ook tijdens de POC TEW besproken. Daarbij werd gezocht naar manieren om het ‘global citizenship’ van studenten verder aan te wakkeren. We onderzoeken mogelijkheden om een bepaalde ‘keuzeruimte’ voor internationalisering op te nemen in het programma: een vak over cross-cultureel management, meer Erasmus-mogelijkheden …
 • Master of Actuarial and Financial Engineering:

   


  Master in de Accountancy en het Revisoraat

   


  Master in de Beleidseconomie

   


  Master in Information Management

   


  Master in het Management

   

Input of een vraag?

Wil je ons iets meegeven over de standpunten en beslissingen die je op deze pagina terugvindt, of zit je zelf met een idee over wat er beter kan aan ons onderwijs?

Vul dan zeker dit formulier in – we nemen je input ter harte en bekijken hoe we je idee of vraag kunnen verwerken!

 • Vul hier je contactgegevens in, we bezorgen je graag feedback over je bericht.