Updates

Het laatste nieuws van je vertegenwoordigers

Beslissingen

We geven een overzicht van de relevante beslissingen die recent genomen zijn door de POC’s, het Faculteitsbestuur … (Klik hier om te weten te komen hoe dit alles werkt!)

Standpunten

Over heel wat dossiers moeten we als vertegenwoordigers standpunten innemen. Hierbij stellen we het belang van de student voorop en vragen we maximaal jouw mening.

Jouw mening telt!

Wil je ons iets meegeven over de standpunten en beslissingen die hier opgelijst staan? Vul dan zeker onderaan deze pagina het formulier in. We gaan graag aan de slag met jouw input!

Universiteit

In de Studentenraad nemen we als StEB vaak standpunten in (meer lezen over StEB). Een recent voorbeeld:

 1. De KU Leuven is aan het bekijken hoe ze de grote instroom van internationale studenten kunnen beperken. Hierover kwamen veel bezorgdheden van studenten naar boven en dit wordt verder besproken om dit maximaal tegen te houden.
 2. De voorzitters van LOKO en Stura gaan meer overleggen als het gaat over de corona aanpak en de gesprekken met de KUL hierover
 3. De regels omtrent onderwijs en examens (OER) worden herbekeken, zo hebben we gestemd voor een duidelijke regel rond wanneer je een nieuw examenmoment moet aanvragen als je je examen mist omwille van een grondige reden en hebben we ons sterk verzet tegen een verbod op het verspreiden van nota’s zoals dat aan de U Gent bestaat
 4.  De eerste interne hervormingen binnen Stura werden goedgekeurd, wijziging van het huishoudelijk regelement en we denken verder na over het betrekken van internationals binnen onze werking

 

 

Vorige updates vind je onder ‘meer lezen’ hieronder.

 • Belangrijkste dossiers 

  1. Eind juli verkoos de Algemene vergadering van de Studentenraad een nieuwe voorzitter. Toon Robberecht werd unaniem verkozen. Vanuit Ekonomika en StEB wensen we hem veel succes en kijken we uit naar een goede samenwerking.
  2. Het nieuwe mijlpaal decreet van de overheid werd afgepoetst aan de eerste mijlpaal van de KULeuven. Hierbij opteerden we vanuit StEB voor een continuïteit t.o.v. beide systemen.
Faculteit

Op facultair niveau zitten we in een aantal vergaderingen waar belangrijke beslissingen worden genomen (meer info). Een voorbeeld:

De aanpak voor het onderwijs in semester 1 werd recent afgeklopt. Zo wordt het on campus onderwijs terug de default en zijn alle studenten (met mondmasker) welkom in de aula op volle capaciteit. Alle veiligheidsmaatregelen worden hier in rekening genomen: ontsmetting, ventilatie etc. Het is dus veilig om terug te keren naar de campus.

De professoren worden gevraagd om voor elke les een opname en stream te voorzien zodat studenten uit risico groepen niet fysiek aanwezig moeten zijn. Dit is altijd afhankelijk van de uitrusting van het lokaal, de professor geeft aan het begin van de cursus aan wat de mogelijkheden een aanpak zijn voor het vak.

Met dit fijne nieuws willen we alle studenten een goede start in code groen wensen!

Vorige updates vind je onder ‘meer lezen’ hieronder.

 • Belangrijkste dossiers 

  1. De faculteit kwam met het plan om de masterproefverdedigingen standaard online te organiseren, dit op vraag van een aantal personen. na rondvraag hebben we ons als studenten hier sterk tegen verzet en hierbij werden we gesteund door heel wat proffen. De verdedigingen vinden nu standaard fysiek plaats, maar kunnen via uitzondering online georganiseerd worden. Dit wordt nog vervogld.

Opleiding

Ook aan de opleidingen wordt permanent gesleuteld. Via POC’s (Permanente Onderwijs Commissies, zie meer hier) gaan we continu in gesprek met de faculteit om de kwaliteit van een opleiding te verzekeren. Klik hieronder op je opleiding en ontdek de belangrijkste hervormingen.

  1. Bachelor hervorming EW: Na veel overleggen is de bachelor hervorming rond, deze moet enkel nog langs de faculteit passeren, hierbij een overzicht van alle wijzigingen:
   1. Beginselen van de beleidsinformatica wordt opgesplitst: in 1ste bach krijg je nog maar de helft van het oude vak (het programmeergedeelte). Softwareontwerp en programmeren 1, dat daarop voortbouwt, komt erbij in fase 3.
   2. Sociologie wordt (op termijn, nog niet volgend jaar) een vak ‘Samenleving en politiek’, met naast sociologie ook politieke wetenschappen.
   3. Wijsbegeerte en ethiek gaat van 6 naar 3 studiepunten. Het geeft de beste puzzel als we dat in het eerste jaar zetten.
   4. Bank- en financiewezen en Economische geschiedenis verwisselen van fase. Zo zijn alle monitoraatsvakken in het eerste jaar en wordt switchen tussen EW en TEW/HIR makkelijker.
   5. Vier van de zes economische domeinen-vakken worden plichtvakken: Development, Milieu-economie, Labour Economics en Gezondheidseconomie. Speltheorie en Ontwikkeling van het economisch denken verhuizen naar de keuzeruimte.
   6. Op termijn (niet volgend jaar) wordt Econometrics waarschijnlijk een Nederlandstalig vak om de maximumquote Engelstalige vakken niet te overschrijden (en Dhaene kan Nederlands, veel andere proffen niet).
   7. Religie, zingeving, levensbeschouwing verandert van fase om een mooi pakketje met SOEP1 te vormen. Equivalenten vinden voor RZL op Erasmus mag heel erg losjes van de International Office.
   8. In de keuzevakken niet erg veel beweging: Numerieke wiskunde en Beleidsinformaticasystemen verdwijnen, Sociale demografie, Artificial Intelligence en Politicologie komen erbij.

  2. Overige punten:

   1. Econometrie zal vanaf volgend academiejaar in het Nederlands gegeven worden in plaats van in het Engels.
   2. De KUL wilt dat elke student minstens één “exchange course” opneemt tijdens zijn studieloopbaan. Dit kan door op Erasmus te gaan of door een vak op te nemen aan een andere universiteit buiten België. Dit zou zowel fysiek als online kunnen. Over de precieze aanpak wordt overlegd.
   3. Er wordt nagedacht over een opfrissingscursus wiskunde voor masterstudenten EW.

   

  1. Onder het nieuwe deliberatie systeem zal het mogelijks zijn om na het eerste jaar naadloos over te gaan van HIR naar HIR(B) en omgekeerd. Dit zonder verlies van de mijlpaal of tolerantie punten. Vanuit Ekonomika zijn we zeer tevreden met deze aanpassing!
  2. De evaluatie van het vak Architecture and Modelling of Management Information Systems zal volgende jaar anders zijn. Zo zal er gewerkt worden met een getrapt gesloten boek examen. Hierbij zullen je vervolg vragen enkel verbeterd worden als je bij het vorige deel voldoende vragen juist hebt beantwoord. Daarnaast wordt het groepswerk afgeschaft om dat dit niet langer werkbaar was voor de professor. Wij ijverde voor een vrijwillige taak met collectieve feedback om toch voldoende oefening te krijgen voor het examen.
  3. Het 3e jaar van de HIRB bachelor wordt dit jaar herbekeken. Zo zouden de vakken systeemsoftware en computernetwerken verdwijnen en zou er onder andere een projectvak ingericht worden. Binnenkort organiseren we hier over een bevraging bij de studenten.
  1. Wij hebben te horen gekregen van verschillende studenten dat er vraag is naar extra oefeningen voor het vak Grondslagen van de beleidsinformatica. We hebben dit doorgegeven en de studiebegeleiders en professor zullen hier zeker naar kijken om dit te doen.
  2. Daarnaast hebben wij ook samengezeten met professor Vananroye omdat wij nog wat vragen hadden in verband met het niet gebruiken van de codex. Hieruit is gebleken dat de studenten van TEW zeker niet met een achterstand zullen beginnen aan het vak Fiscaal -en arbeidsovereenkomstenrecht ten opzichte van HIR(B) studenten, die wel in hun eerste jaar met een codex leren werken, aangezien de professor hier rond met zijn/haar uitleg gaat beginnen vanaf 0.
  3. Er wordt ook volop gekeken naar verschillende major-minor combinaties in de master op vlak van les-en examenoverlap. We zijn hier dus mee bezig en proberen de grootste pijnpunten op te lossen.
 • Master of Actuarial and Financial Engineering:

   


  Master in de Accountancy en het Revisoraat

   


  Master in de Beleidseconomie

   


  Master in Information Management

   


  Master in het Management

   

Input of een vraag?

Wil je ons iets meegeven over de standpunten en beslissingen die je op deze pagina terugvindt, of zit je zelf met een idee over wat er beter kan aan ons onderwijs?

Vul dan zeker dit formulier in – we nemen je input ter harte en bekijken hoe we je idee of vraag kunnen verwerken!

 • Vul hier je contactgegevens in, we bezorgen je graag feedback over je bericht.