Raad van Bestuur

Ekonomika vzw

Samenstelling

De Raad van Bestuur heeft 2 fracties: de studentenfractie (SF) en de niet-studentenfractie (NSF). Waar de SF bestaat uit vertegenwoordigers van het huidige praesidium, is de NSF samengesteld uit oud-praesidiumleden. Beide fracties vertegenwoordigen 50% van de stemmen.

Strategie

De Raad van Bestuur kan gezien worden als het algemene bestuur van Ekonomika, ze kijkt naar de lange termijn strategie & positionering: waar wil Ekonomika binnen 5 jaar staan, hoe zien we grotere events evolueren en hoe pakken we het multicampus verhaal aan? …

Financiën

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het goedkeuren en opvolgen van de budgetten, waarbij dit laatste gebeurt via audits. Het is ook de taak van de Raad van Bestuur om aan verantwoorde financiële planning te doen door na te denken over investeringen en beleggingen.

Samenstelling Raad van Bestuur

Na bekrachting door de algemene vergadering van Ekonomika vzw op 10/06/2023.

  • Simon Mertens (voorzitter)
  • Alexander Loontjens (Ondervoorzitter)
  • Seppe Mermans (Auditor)
  • Maxime Eraly (Auditor)
  • Jeff Geys
  • Britt Soquet
  • Ignas Verheyen
  • Daniel Van Dijk
  • Anke Somers
  • Maite Van de Meulebroecke
  • Hannah Dewulf
  • Arman Kalantaryan
  • Julie Nicasi
  • Margot Brismoutier
  • Margaux Janssens
  • Arne Mestdagh
  • Vincent van Dun
  • Gilles Wouters