Ekowiki

Item toevoegen
Laatst bewerkt op 25 februari 2020 om 19:45

Tweede bachelor EW

Plichtvakken
 • Bank- en financiewezen
 • Gezondheidseconomie
 • Hogere wiskunde II
 • Milieu-economie
 • Ontwikkeling van het economisch denken
 • Publieke economie
 • Seminar on Methods for Economic Research
 • Statistiek voor economen
 • Wijsbegeerte en ethiek
 • Wiskunde analyse: micro-economische problemen
 • Wiskundige analyse: macro-economische problemen

 

Keuzegedeelte

Optie 1: Economische geschiedenis

 • Economische geschiedenis na 1945
 • Economische ontwikkeling van China
 • Ontwikkeling van het economisch denken

Optie 2: Onderzoeksvoorbereiding

 • Bewijzen en redeneren
 • Hogere Wiskunde II 

Optie 3: Bedrijfseconomie

 • Bedrijfsfinanciering
 • Externe financiële verslaggeving
 • Grondslagen van de beleidsinformatica
 • Marketing
 • Sociaal en coöperatief ondernemen

Optie 4: Switch naar Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde

 • Bedrijfsfinanciering
 • Inleiding tot de rechtswetenschap
 • Verbintenissenrecht

Optie 5: Overheidsmanagement en -beleid

 • Bestuurskunde
 • Methodologie van de sociale wetenschappen
 • Overheidsmanagement
 • Policy Analysis
 • Publiekrecht

Optie 6: Politieke wetenschappen

 • Europese politiek
 • Internationale organisatie
 • Internationale politiek sinds 1945
 • Methodologie van de sociale wetenschappen
 • Politieke geschiedenis van België
 • Vergelijkende politiek

Optie 7: Talen

Optie 8: Onderwijs

 • Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 1
 • Vakdidactiek economie
 • Vakdidactische toepassingen in economie